Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

0898 fbcb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0072 8927 390

blackpicture:

Édouard Boubat
Stanislas at the window. France (1973)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaineffalie ineffalie

March 21 2017

March 20 2017

5848 97e6 390
Reposted fromnyaako nyaako viamalinowowa malinowowa
6569 36e8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 19 2017

9044 0e21 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viaalensztajn alensztajn
Reposted fromshakeme shakeme vialeire leire

March 17 2017

Któż chodzi do muzeum? Malarz jakiś - częściej student szkoły sztuk pięknych, lub uczeń szkół średnich - kobieta nie wiedząca co robić z czasem, kilku miłośników - osoby, które przybyły z daleka i zwiedzają miasto - ale, poza tym, nikt prawie, choć wszyscy gotowi przysięgać na kolanach, że Tycjan lub Rembrandt to cuda od jakich zbiegają ich dreszcze.
— Witold Gombrowicz,
Reposted frombookquotes bookquotes viamisspandora misspandora
1664 0584 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 16 2017

0210 a78a 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaowieczka owieczka
1160 254e 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaowieczka owieczka
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viamalinowowa malinowowa
2291 340a 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamalinowowa malinowowa
3897 3b01 390
Reposted frompesy pesy viamalinowowa malinowowa
9804 7c5f 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaineffalie ineffalie

March 15 2017

Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viamalinowowa malinowowa
1743 fe99 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamiejmniej miejmniej

March 14 2017

Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalensztajn alensztajn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl