Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

8769 423e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamiejmniej miejmniej

November 01 2018

2647 1558 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowowa malinowowa
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie! ”
— Astrid Lindgren
Reposted frommerkaba merkaba viamalinowowa malinowowa

October 30 2018

Reposted fromshakeme shakeme via0 0

October 29 2018

2508 fc9a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamiejmniej miejmniej
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapareidolie pareidolie
3069 8108 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
3925 19d3 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
tak bardzo się boję, boję, że jestem koniem pod Morskim Okiem, że ciągnę brykę pełną dup pod górę, a mogłam galopować po stepie
— "Boję się" Nosowska
Reposted fromshampain shampain viamalinowowa malinowowa
4041 48ce 390
Mario De Biasi. Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNoirBlanc NoirBlanc
3059 a503 390
Reposted fromrenirene renirene viaNoirBlanc NoirBlanc
2647 dc40 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaNoirBlanc NoirBlanc
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaNoirBlanc NoirBlanc
1735 60c1 390
Reposted from0 0 viamiejmniej miejmniej

October 24 2018

Gdyby człowiek ponosił odpowiedzialność tylko za to, czego jest świadom, głupcy byliby z góry rozgrzeszeni z każdej winy. Tylko że, mój drogi, człowiek ma obowiązek wiedzieć. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoją niewiedzę.
— Milan Kundera
Reposted frominto-black into-black viamalinowowa malinowowa

October 21 2018

We mnie jakby wszystko mijało i coraz większy spokój mnie ogarnia. Obojętny się niemal sobie staję, obojętny staje mi się cały świat, że jest taki, a nie inny.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“ (via polska-poezja)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaNoirBlanc NoirBlanc
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaNoirBlanc NoirBlanc
3853 e959 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa

October 17 2018

9710 3d8f 390
André Kertész, autoportret
Reposted frommalw malw viaNoirBlanc NoirBlanc
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viapareidolie pareidolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl