Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaowieczka owieczka

December 03 2017

December 02 2017

2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viahelenburns helenburns

December 01 2017

Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viamalinowowa malinowowa
8083 d1b3 390
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamalinowowa malinowowa
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromglhf glhf viamalinowowa malinowowa

November 30 2017

Czyż wszystko musi mieć związek ze wszystkim? Choćby w rozmowie wyzbądźmy się namacalnej przyczynowości. Bawmy się w rzeczy nieoczekiwane. 
— Witkacy
Reposted fromincoherence incoherence viamalinowowa malinowowa
4593 dd60 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamalinowowa malinowowa

November 29 2017

Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viaune-raconteuse une-raconteuse

November 28 2017

November 27 2017

Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza viapareidolie pareidolie

November 26 2017

1984 65c6 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viahelenburns helenburns

November 24 2017

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viapareidolie pareidolie

November 23 2017

Niewielu jest ludzi, których prawdziwie kocham, a jeszcze mniej takich, o których mam dobre mniemanie. Im więcej poznaję świat, tym mniej mi się podoba, a każdy dzień utwierdza mnie w przekonaniu o ludzkiej niestałości i o tym, jak mało można ufać pozorom cnoty czy rozumu.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viaowieczka owieczka

November 21 2017

November 20 2017

Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viaowieczka owieczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl