Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek

January 18 2020

9640 c0b7 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahrafn hrafn

January 17 2020

January 16 2020

8557 277f 390
Reposted fromrol rol vianyaako nyaako
Reposted fromshakeme shakeme viahrafn hrafn

January 15 2020

Kiedy spytają cię, jak się masz, odpowiedz po prostu, że wcale.
— Alan Alexander Milne
Reposted fromwerterowska werterowska viahrafn hrafn
2016 1199 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahrafn hrafn

January 14 2020

Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy miłość własną, ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
— Pablo Neruda - "Poezje wybrane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaowieczka owieczka
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viahrafn hrafn
1382 6063 390

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viahrafn hrafn
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
Doświadczenie osobiste życia jest zasadniczo niewymienne i to aż do nieprzekazywalności
— Lem
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viahrafn hrafn

January 12 2020

3953 bedc 390
Reposted frompanimruk panimruk viahrafn hrafn
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"

January 10 2020

Reposted fromshakeme shakeme viaalensztajn alensztajn
I want to be alone and I want people to notice me - both at the same time.
— Thom Yorke  
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via0 0
Reposted frombluuu bluuu via0 0

January 09 2020

I want to be alone and I want people to notice me - both at the same time.
— Thom Yorke  
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl