Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi
Reposted fromlovvie lovvie viaclaudelle claudelle

February 19 2020

Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako

February 16 2020

6775 bde3 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn

February 15 2020

5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl via0 0
Reposted frombluuu bluuu via0 0
Reposted frombluuu bluuu via0 0
It’s just that I belong in the quietest quiet, that’s what’s right for me.
— Franz Kafka, in a letter to Milena Jesenská, from Letters to Milena
Reposted from0 0

February 14 2020

Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę. 
— Sławomir Mrożek
Reposted fromlovvie lovvie via0 0
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via0 0

February 12 2020

February 11 2020

Przepraszam wszystko, że nie mogę być wszędzie.
Przepraszam wszystkich, że nie umiem być każdym.
— Wisława Szymborska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn

February 09 2020

" – Widzisz – powiedziała – tyle jest tego, co nie znajduje sobie miejsca ani latem, ani jesienią, ani na wiosnę. To wszystko, co jest nieśmiałe i zagubione. Niektóre rodzaje nocnych zwierząt i tacy, którzy nigdzie nie pasują i w których nikt nie wierzy... Trzymają się na uboczu cały rok. A potem kiedy jest spokojnie i biało i kiedy noce stają się długie, a wszyscy posnęli snem zimowym – wtedy wychodzą".

Tove Jansson "Zima Muminków"

Reposted fromhrafn hrafn

"Ale może raczej należałoby powiedzieć, że naczelną, podstawową męką jest nie co innego, tylko cierpienie, zrodzone z ograniczenia drugim człowiekiem, z tego, że się dusimy i dławimy w ciasnym, wąskim, sztywnym wyobrażeniu o nas drugiego człowieka".

Witold Gombrowicz "Ferdydurke"

Reposted fromhrafn hrafn

February 07 2020

Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viahrafn hrafn
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viahrafn hrafn
9276 de88 390
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viahrafn hrafn
Jeśli nie mówi się tego, co się myśli to po co myśleć?
— Jerzy Vetulani
Reposted from0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl