Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

9738 a09a 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn

March 28 2020

9427 b3ca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahrafn hrafn
3947 a2d1 390
Reposted frompulperybka pulperybka viahrafn hrafn
3298 37f0 390
Reposted frompulperybka pulperybka viahrafn hrafn

March 27 2020

Kocham życie. Czasami byłam dziko, desperacko, gorzko nieszczęśliwa, udręczona smutkiem, ale mimo to jestem tego całkowicie pewna, że wielką sprawą jest po prostu żyć.
— Agata Christie
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viahrafn hrafn

March 25 2020

Zamiast prawić morały i patrzeć na nas z góry, powinnaś spojrzeć na nas z czułością. Wszyscy jesteśmy na krawędzi rozpaczy. Możemy sobie tylko towarzyszyć i pożartować. Czyż nie?
— Wielkie piękno (2013)
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viahrafn hrafn
6051 f756 390
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viahrafn hrafn

March 24 2020

4102 c737 390
Reposted frommangoe mangoe viahrafn hrafn
3978 270c 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viahrafn hrafn

March 23 2020

Przez życie trzeba przejść z godnym przymrużeniem oka, dając tym samym świadectwo nie znanemu Stwórcy, że poznaliśmy się na kapitalnym żarcie, jakim uczynił, powołując nas na ten świat. 
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaalensztajn alensztajn
3786 822f 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viahrafn hrafn
9272 f613 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn
4344 840f 390
Reposted fromPoranny Poranny vianyaako nyaako
0194 d078 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viahrafn hrafn

March 22 2020

8336 4ac4 390
Reposted fromhrafn hrafn

March 21 2020

Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa via0 0

March 20 2020

To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol vianyaako nyaako

March 19 2020

Reposted frombluuu bluuu viahrafn hrafn

March 18 2020

W ustach twoich — tkwi chłodna odrobina znużenia,  — Więc pójdziemy do ogrodu! Poszukamy zmarłych dni! 
Jest tam ścieżka znajoma — i jest drzewo za bramą.  Czy pamiętasz, jak się idzie? Trzeba minąć cały świat! 
— B.Leśmian 'W nicość śniąca się droga'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl